Provoz posilovny Střediska volného času Rýmařov platný od 18. 9. 2020

Podle nařízení vlády ČR, bude ode dne 9. 10. 2020 do 23. 10. posilovna uzavřena.

  • Vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
  • klienti provedou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • časový harmonogram bude upraven tak, aby mezi jednotlivými cvičeními proběhl úklid, vyvětrání, dezinfekce prostor, dezinfekce strojů a dalšího cvičebního nářadí,
  • na výměnu vzduchu bude použita vzduchotechnika se samostatným přívodem a odtahem,
  • rozestup mezi klienty bude alespoň dva metry.


Vzhledem k regulaci návštěvnosti se zarezervujte zde

Bez rezervace nebude umožněn vstup do posilovny.
Před prvním vstupem do posilovny, odevzdá klient Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění viz. příloha.

Platnost zaplacených permanentek se prodlužuje o 2 měsíce. Maximální počet návštěv posilovny je 3x nebo 2x týdně (podle zaplacené varianty).
Před vstupem do posilovny klient předloží permanentku.

Ceny:

3 měsíce 2x týdně 800 Kč (1 vstup =33 Kč)
3 měsíce 3x týdně 1000 Kč (1 vstup =28 Kč)
1 měsíc 2x týdně 300 Kč
1 měsíc 3x týdně 400 Kč
jednorázový vstup 70 Kč

Vstup do posilovny (maximálně 2 hodiny)
ZTP 50% sleva (nutno předložit průkazku ZTP

Vyberte datum a čas v kalendáři: